Start Implanty zębowe


PDF Drukuj Email

Implanty zębowe

Implanty stomatologiczne to wykonane z tytanu wszczepy, które umiejscawiane są w kości żuchwy bądź szczęki w celu rekonstrukcji utraconego korzenia zębowego. Używa się ich, aby zapewnić stabilizację (podstawę) sztucznego zęba lub protezy stomatologicznej. W rzeczywistości zarówno proteza, most dentystyczny albo korona porcelanowa wraz z implantem tworzą zrekonstruowany ząb.

 

Implant stomatologiczny Implant natychmiastowy


Zalety implantów dentystycznych

-    Implanty stomatologiczne zapewniają najtrwalsze rozwiązanie dla utraconych zębów.
-    Dają poczucie pewności kiedy jesz i się uśmiechasz oraz zapewniają naturalny wygląd zębów.
-    Implanty są znacznie wygodniejsze niż konwencjonalne ruchome rekonstrukcje zębowe. Koniec z przesuwaniem i poruszaniem się protezy.
-    Chronią twoje naturalne zęby, nie ma potrzeby wiercenia lub piłowania zębów sąsiadujących.
-    Pomogą twojej twarzy wyglądać naturalnie. Gdy ząb wypadnie, otaczająca go kość zaczyna się kurczyć (zanikać). Implanty dentystyczny spowalniają ten proces w bardzo dużym stopniu.


Implanty krok po kroku
Utrata zęba
1.Utrata zęba

Luka pomiędzy zębami musi zostać zastąpiona sztucznym zębem
Zabieg implantologiczny
2.Zabieg implantologiczny

Wszczep jest wkręcany w kość żuchwy
Wstawienie podpory(filaru) protetycznego dla implantu3.Wstawienie podpory(filaru) protetycznego dla implantu

Po procesie scalenia implantu z kością zakładany jest tzw. filar protetyczny
Założenie korony4.Założenie korony

Końcowym etapem jest stałe mocowanie korony na implancie


Zdjęcia zabiegowe implantów w trakcie leczenia

Pełna rekonstrukcja zęba na implanciePełna rekonstrukcja zęba na implancie
Śruba gojąca na implancie
Śruba gojąca na implancie
Filar protetyczny
Filar protetyczny
Korona przed przymocowaniem do  implantu
Korona przed przymocowaniem do implantu
Implant na zdjęciu rentgenowskim


Implant na zdjęciu rentgenowskim

 

 

Nowoczesne technologie implantologii - to niewątpliwie medycyna XXI wieku, która wykorzystując najnowsze osiągnięcia myśli i doświadczenia daje możliwość odzyskania utraconych zębów. Więcej informacji o implantach można znaleźć na tej stronie internetowej: Implanty Kraków

 

Spis treści:


Implanty klasyczne dwufazowe
Implanty jednofazowe
Implanty natychmiastowe
Implanty obciążane natychmiastowo
Implanty tymczasowe
Wady implantów
Systemy implantologiczne
Ceny implantów
Przykładowe ceny implantów w przykładowych miastach Polski

 

Implanty stomatologiczneImplantologia, dynamicznie rozwijająca się dziedzina stomatologii, stwarza możliwości odbudowy protetycznej zębów na bazie tytanowych wszczepów w żuchwie i szczęce, co pozwala na odzyskanie utraconych powierzchni żucia oraz na odbudowę na bazie struktur porcelanowych pięknego uzębienia, które ozdobi naszą twarz i usta, umożliwiając piękną wymowę oraz estetyczny wygląd.
Warunkiem wykonania wszczepu implantologicznego są: odpowiednio duża ilość tkanki kostnej oraz korzystne warunki zgryzowe. Należy podkreślić, że ważnym zagadnieniem jest prawidłowa kwalifikacja pacjenta do zabiegu, a więc ustalenie, czy dana osoba może mieć wykonany wszczep implantu, w którym miejscu ma być on wykonany i czy będzie możliwa odbudowa protetyczna, funkcjonalna i estetyczna na dokonanym wszczepie? Nie zasobność portfela pacjenta, ale obiektywna analiza danych klinicznych i radiologicznych oparte na doświadczeniu medycznym może dać gwarancję udanego zabiegu i pozwolić na uzyskanie pozytywnego efektu końcowego.
Pacjent zgłaszający się do gabinetu lekarskiego, u którego stwierdza się braki uzębienia, stracił zęby z pewnej konkretnej przyczyny, zatem wnikliwy dokładny wywiad oraz dokładne badanie przedmiotowe powinny dać odpowiedź, czy przyczyny z powodu których stracił on uzębienie, nie będą w sposób negatywny oddziImplanty stomatologiczneaływać na wykonany wszczep implantologiczny. Istnieje wiele przypadków, w których z powodów przeciwwskazań pacjenci nie kwalifikują się do leczenia implantologicznego. Głównymi przyczynami są: zaniki kostne wyrostków zębodołowych szczęki, co stwarza duże prawdopodobieństwo dokonania wszczepu do zatoki szczękowej i w konsekwencji wymusza konieczność podniesienia dna zatoki. W przypadku zaników kostnych w żuchwie bliskie sąsiedztwo kanału nerwu zębodołowego dolnego jest poważnym problemem i stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia niekorzystnych objawów Wincenta (czyli niedoczulicy w okolicy unerwienia nerwu zębodołowego dolnego i nerwu bródkowego).
Wady zgryzowe, jak na przykład progenia, w okresie rozwojowym powodują ucisk na górne zęby i wyrostki zębodołowe szczęki, co w wieku dojrzałym doprowadza do bezzębia szczęki i olbrzymiego zaniku wyrostków zębodołowych. Stanowi to uzasadnienie dyskwalifikacji do zabiegu implantologicznego, gdyż cienki wyrostek kostny oraz wada zgryzu działają negatywnie na ewentualny wszczep implantologiczny i uzupełnienie protetyczne.
Współczesne systemy implantologiczne stwarzają duże możliwości wyboru pod względem jakości materiału implantologicznego, rodzaju systemu procedur klinicznych i protezowania. Należy pamiętać, że pacjent nie przychodzi do gabinetu stomatologicznego po wszczep implantologiczny, ale po zęby, które będą miały wygląd podobny do jego własnych oraz będą funkcjonalne w procesie żucia i gryzienia. Dlatego całokształt pracy implantologicznej powinien zawsze uwzględniać planowanie pod kątem protetycznym.
Zabieg implantacji, choć trudno w to uwierzyć, jest autentycznie bezbolesny, natomiast na życzenie pacjenta, w przypadku obawy, co do bezbolesności zabiegu, z reguły można skorzystać ze znieczulenia ogólnego w postaci analgosedacji, przeprowadzanej przez lekarza anestezjologa.
Prawidłowa kwalifikacja pacjenta do wdrożenia procedury klinicznej, profesjonalnie wykonany zabieg oraz dobrze wykonana praca protetyczna gwarantują szeroki uśmiech nie tylko pacjenta, ale również lekarza leczącego.

Współczesna implantologia niesie ze sobą wiele rozwiązań, które pozwalają na leczenie z użyciem wszczepów stomatologicznych w wielu przypadkach, których wcześniej nie kwalifikowano do implantacji: implanty klasyczne dwufazowe, jednofazowe, implanty natychmiastowe, implanty obciążane natychmiastowo a także implanty tymczasowe.

Implanty klasyczne, dwufazowe


Implanty stomatologiczneImplanty te wykonywane są dwuetapowo. Na początku wszczepia się tytanowy implant, który zaszywa się i pozostawia na kilka miesięcy, po to, aby uległ osteointegracji z kością organizmu. Następnie w drugim etapie przeprowadza się odbudowę protetyczną na wszczepach. Po wgojeniu się implantu, zostaje on odsłonięty, a do implantu dokręca się śrubę gojącą. Około 10 dni później, wokół śruby gojącej formuje się odpowiedni kształt dziąsła dla przyszłej korony. Po uformowaniu się właściwego brzegu dziąsłowego do implantu przykręcany jest tytanowy łącznik i wykonana w ciągu kilku dni ostateczna korona lub most protetyczny. Uzupełnienie protetyczne może być przyklejone lub przykręcone do implantu. Tak więc od momentu implantacji do momentu ostatecznego zakończenia leczenia upływa, około 3 do 6 miesięcy, w zależności od indywidualnych wskazań i warunków u danego pacjenta. W trudniejszych przypadkach, wymagających zastosowania dodatkowych zabiegów, poprawiających warunki anatomiczne w jamie ustnej przed implantacją leczenie implantologiczne może się przedłużyć do kilkunastu miesięcy.

Implanty jednofazowe


Implanty stomatologiczne

Implanty jednofazowe są konstrukcją jednoczęściową w odróżnieniu od klasycznych implantów dwufazowych. Część zewnętrzna implantu jednofazowego jest widoczna w jamie ustnej i służy do zamocowania elementów protetycznych, a więc koron, mostów jak również protez ruchomych. Leczenie z zastosowaniem implantów jednofazowych jest znacznie prostsze i wymaga tylko jednego zabiegu chirurgicznego, nie ma bowiem potrzeby odsłonięcia implantu po jego wgojeniu się w kości, lecz od razu po wkręceniu wszczepu, przy korzystnych warunkach anatomicznych, można z reguły przystąpić do wykonania uzupełnień protetycznych. Związane z tym skrócenie fazy gojenia i możliwość szybkiego zaopatrzenia protetycznego są dla pacjenta bardzo korzystne. W przypadku dobrych warunków kostnych, właściwej diagnostyce przedoperacyjnej i doświadczeniu implantologicznymi, można przeprowadzić implantację z zastosowaniem implantów jednofazowych, umożliwiającą estetyczne gojenie przezśluzówkowe. Metoda ta łączy w sobie zalety implantów jednofazowych z uzyskaniem pełnego estetycznego wygojenia w krótkim czasie bez konieczności przeprowadzania ewentualnych dodatkowych zabiegów plastyki tkanek miękkich przyzębia. W technice implantacji z zastosowaniem implantów jednofazowych nie wykonuje się w ogóle nacięcia skalpelem błony śluzowej, wytwarza się w niej jedynie niewielki okrągły otwór o wymiarze odpowiadającym średnicy implantu, przez który wprowadza się implant. Czas zabiegu skraca się wówczas do minimum, a leczenie implantologiczne nie jest obciążające dla pacjenta.

 

Implanty natychmiastowe


Implanty stomatologiczneOkreślenie „implant natychmiastowy” dotyczy jego wprowadzenia bezpośrednio po ekstrakcji zęba. Implantacja w czasie ekstrakcji stała się obecnie powszechnie akceptowanym sposobem leczenia. Można go stosować bezpośrednio po usunięciu zębów z powodu chorób przyzębia lub ubytków próchnicowych, przy złamaniu korzeni, resorpcji korzeni, przy uszkodzonych wkładach koronowo-korzeniowych, czy powikłaniach leczenia endodontycznego. W takiej sytuacji zaraz po usunięciu zęba, implant zostaje wszczepiony w miejsce zęba już na tej samej wizycie. Stosunkowo często należy wtedy uzupełnić brakującą kość dookoła implantu specjalnym biomateriałem, ponieważ z reguły implant jest węższy od korzenia zęba naturalnego. Dzięki zastosowaniu implantu natychmiastowego możemy uzyskać bardzo dobre rezultaty, biorąc pod uwagę estetyczny aspekt stanu przyzębia, gdyż zapobiega to resorpcji wyrostka zębodołowego oraz recesji tkanek miękkich po usunięciu zęba. Implanty natychmiastowe są od kilkunastu lat znaczącym kierunkiem rozwoju implantologii, którego wyrazem jest dążenie do zminimalizowania czasu, jaki upływa od momentu usunięcia zęba do jego zastąpienia w pełni obciążonym ostateczną pracą protetyczną, funkcjonalnym implantem.

Implanty obciążane natychmiastowo


Przez lata w implantologii stomatologicznej obowiązywała zasada odroczonego w czasie obciążania wszczepów, co gwarantowało prawidłowy przebieg osteointegracji. Nowe trendy i postęp w tej dziImplanty stomatologiczneedzinie zmierzają do przyśpieszenia fazy obciążania protetycznego, przynosząc rezultaty porównywalne jak przy tradycyjnych implantach klasycznych w oparciu o długofalowe obserwacje kliniczne. Obecnie produkuje się implanty o specjalnie zaprojektowanym kształcie, które można obciążyć koroną lub mostem bezpośrednio po wszczepieniu w tym samym dniu po implantacji. Wykonuje się wówczas koronę tymczasową lub most tymczasowy w ciągu zaledwie kilku godzin po zabiegu. Łącząc technikę natychmiastowej implantacji i natychmiastowego obciążenia, można zbliżyć się do rozwiązania idealnego w implantologii, mianowicie: w ciągu jednego dnia usuwamy ząb lub zęby i zastępujemy je koronami lub mostami. Tak więc skrócenie czasu leczenia implantologicznego osiągnąć można z jednej strony poprzez zastosowanie wspomnianych wcześniej implantów natychmiastowych  (wszczepianych bezpośrednio po ekstrakcji), a z drugiej strony przez obciążenie natychmiastowe wszczepów. Stopniowo więc leczenie implantologiczne wymaga mniejszej ilości wizyt i jest mniej obciążające dla pacjenta. Jest to związane z rozwojem techniki, dzięki której produkuje się odpowiednio zaprojektowane implanty, tudzież z postępem związanym ze sterowaną regeneracją tkanek czy doświadczeniem implantologów.

 

Implanty tymczasowe

Implanty stomatologiczne
Implanty tymczasowe – jak sama nazwa wskazuje zaprojektowane zostały w celu utrzymania tymczasowych uzupełnień protetycznych w czasie osteointegracji wszczepów dwufazowych. Zapewniają one natychmiastową estetykę i jednocześnie odzyskanie utraconych funkcji żucia z zastosowaniem mostów. Po zakończonym okresie gojenia i odsłonięciu zintegrowanych implantów dwufazowych wszczepy takie są usuwane i wówczas można wykonać ostateczne uzupełnienie implantoprotetyczne.

Wady implantów


Leczenie implantami wciąż pozostaje bardzo drogie. Po prostu, nie wszystkich na nie stać. Po drugie, od wszczepienia implantów do założenia koron lub protez często mijają miesiące. Jest to czas konieczny na zrośnięcie się implantu z kością. Warto również pamiętać, że implanty nie są dla wszystkich. W pewnych warunkach leczenie implantologiczne związane jest z podwyższonym ryzykiem odrzucenia implantu. Ocenę takiego ryzyka stomatolog zawsze przeprowadza wraz z pacjentem podczas spotkania w gabinecie.
Każdego roku sprzedawanImplanty stomatologiczneych jest ok. 1 mln implantów. Uważa się, że z ok. 28% implantów są różnego typu komplikacje, z których część, niestety, kończy się niepowodzeniem (z prostego rachunku matematycznego daje to aż 280 tys.implantów rocznie!). Niepowodzenie ma albo charakter pierwotny, gdy ma miejsce do kilku tygodni po wszczepieniu implantu, bądź wtórny, już po obciążeniu go konstrukcją protetyczną i jest z natury infekcyjnej lub biomechanicznej. Dotyczy to konstrukcji stałych uzupełnień przy częściowym bezzębiu oraz implantów zastępujących pojedyncze zęby. Informacje o biologicznych przyczynach niepowodzeń implantacji wciąż są bardzo skąpe. Stąd aktualna terapia szeregu przypadków owych komplikacji nie jest wystarczająco skuteczna. Mimo że niewiele jest jak dotąd doniesień naukowych, które udowadniałyby utratę implantów z powodu zapalenia tkanek wokół implantu, jest to i będzie najczęstsza oraz najpoważniejsza przyczyna ich utraty. Pojawiająca się w związku z uruchomieniem implantu nowa kieszonka dziąsłowa w ciągu tygodnia zostaje zasiedlona przez florę sąsiednich kieszonek. Nie wykazuje ona jeszcze patogeniczności, drobnoustroje nie eksponują genów odpowiedzialnych za niszczenie tkanek wokół implantu oraz wywołanie reakcji zapalnej. Dopiero brak kontroli nad środowiskiem    i bakteriami uruchamia mechanizmy patogenne. Czynnik bakteryjny może być kontrolowany z powodzeniem przez prawidłowe utrzymanie higieny jamy ustnej. Konieczna jest jednak jeszcze kontrola środowiska. Wpływ na nie mają nałóg palenia papierosów, stres, otyłość, miażdżyca i inne. Wszystkie te czynniki ryzyka rozregulowują metabolizm reakcji zapalnej i pogarszają uszkodzenie tkanek przyzębia. Bakterie wokół zainfekowanych implantów są takie same jak w patologicznych kieszonkach przy zaawansowanej chorobie przyzębia. Wędrują one z zębów własnych pacjenta, ale i z tkanek miękkich całej błony śluzowej, migdałków oraz języka. Oczyszczanie kieszImplanty stomatologiczneonek patologicznych powoduje zmniejszenie się ilości tych bakterii 1000-krotnie natychmiast po zabiegu. Wkrótce jednak następuje rekolonizacja, w której źródłem bakterii są, prócz resztek drobnoustrojów w kieszonkach, także tkanki miękkie. U pacjentów z chorym przyzębiem pojawia się także problem z przygotowaniem loży do implantacji. Bakterie, które zasiedlały korzeń zęba tkwią w kości i zaburzyć mogą proces osteointegracji. Jak przygotować loże do implantacji w miejscach niekorzystnych, w których toczył się proces zapalny w przyzębiu? To pytanie pozostaje jeszcze bez odpowiedzi, podobnie jak większość dotyczących zapalenia tkanek wokół implantu. Na przykład, czy każdy pacjent ma takie samo ryzyko wystąpienia zapalenia tkanek wokół implantu? Czy podatność na utratę zębów z powodu zapalenia tkanek wokół implantu jest taka sama jak zapalenie tkanek wokół implantu? Ta świeża jednostka chorobowa wciąż nie jest wystarczająco poznana, by mogła być skutecznie leczona. To wystarczający powód, aby niejednokrotnie dłużej zastanowić się nad konwencjonalnym protetycznym rozwiązaniem.
Odpowiedź na pytanie, czy każdy ząb z chorym przyzębiem brzeżnym wart jest kompleksowego leczenia, czy należy go usunąć i zastąpić implantem, nie jest łatwa. Nie ma reguł ściśle weryfikujących podjęcie decyzji. Każdy przypadek warto traktować indywidualnie, a decyzje podejmować bardzo ostrożnie. Decyzje u pacjenta w wieku 601at z zapaleniem przyzębia będą inne niż u trzydziestolatka z szybko postępującą, agresywną postacią choroby.
Typ schorzenia, wiek pacjenta, poziom utraty przyczepu łącznotkankowego, rozległość resorpcji kości, liczba obecnych zębów, objętość kości, profil genetyczny, czynniki ryzyka (stres, a przede wszystkim palenie papierosów) to czynniki do rozważenia przy planowaniu leczenia i ekstrakcji. Najważniejszy wydaje się jednak profil psychologiczny pacjenta i jego oczekiwania. Tutaj wiedza jest konieczna, ale niewystarczająca do podjęcia ostatecznej, nieodwracalnej decyzji.

Systemy implantologiczne

Wiodącymi systemami na rynku implantologii stomatologicznej są Nobel Biocare oraz Biomet 3i, dzięki którym możliwe jest wykonanie łącznika indywidualnego, zarówno tytanowego jak i cyrkonowego, a tym samym osiągnięcie pięknego efektu estetycznego.  Posiadają one również specjalne komponenty, za pomocą których wykonuje się odbudowę na całkowitym bezzębiu z jednorodnego kawałka tytanu lub cyrkonu. Metoda ta daje najwyższą jakość uzupełnienia protetycznego.
Systemy implantologiczne
Firma Nobel Biocare istnieje już ponad 40 lat i posiada swoje przedstawicielstwa na całym świecie. Celem priorytetowym marki Nobel Biocare jest rozwiązywanie problemów dotyczących leczenia zębów. W Polsce firma od początku istnienia (1995r) skupia wokół siebie najlepszych specjalistów z dziedziny implantologii i protetyki, którzy prowadzą konsultacje i programy edukacyjne w oparciu o system Nobel.

 

Systemy implantologiczneSystem Biomet 3i również dostępny jest na całym świecie. Jest jednym z najbardziej renomowanych systemów implantologicznych, posiadającym wieloletnie doświadczenie dzięki przeprowadzeniu wielu badań klinicznych. Systemem BIOMET 3i pracuje ponad 500 gabinetów w Polsce, 100 gabinetów w Czechach i Słowacji, 50 gabinetów w Bułgarii. Firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1997r. Jest niekwestionowanym liderem na płaszczyźnie profesjonalnej edukacji, nieprzerwanie oferując szeroki wybór programów uwzględniających aktualne trendy, innowacyjne technologie i zaawansowane techniki, by osiągnąć zamierzone efekty w nowoczesnej implantologii. Oferuje także najobszerniejszą rodzinę implantów i komponentów protetycznych, uzupełnioną o poszerzającą się linię produktów regeneracyjnych. Jest pionierem w rozwoju implantologii sterowanej biologicznie, zdobywając ogólnoświatowe uznanie dzięki stworzonej w 1996r powierzchni trawionej.

Innymi systemami implantologicznymi, które tworzą własne bardzo dobre komponenty są: Neoss, Alpha Bio, Osstem.

 

System Implantologiczny Neoss posiada swoją główną siedzibę w Wielkiej Brytanii, komponenty implantologiczne produkowane są w Szwecji natomiast protetyczne w Szwajcarii. System Neoss nieustanSystemy implantologicznenie unowocześnia swoje produkty, aby leczenie stało się prostsze oraz efektywniejsze. Doświadczenia przeprowadzone w ciągu ostatnich 20 lat pozwoliły na rozwój możliwości systemu tak, aby wyprodukować komponenty o najwyższym standardzie pod względem jakości oraz sterylności. Implanty systemu Neoss zostały wykonane z tytanu o wysokiej jakości przy pomocy zaawansowanych dostępnych metod produkcyjnych. Implanty te posiadają specjalną powierzchnię, dzięki której następuje sprawne gojenie i stymuluje integrację między kością a implantem, aby uzyskać silne, pewne oraz niezawodne rozwiązanie. Neoss Implant System jest efektem współpracy konstruktorów implantów oraz najlepszych specjalistów z dziedziny implantologii dentystycznej, z którego może skorzystać implantolog, chirurg oraz protetyk.

 

System AlphaSystemy implantologiczne Bio stworzony został pona 20 lat temu. Alpha Bio specjalizuje się w rozwoju oraz produkcji wielu zaawansowanych rozwiązań w stomatologii, skupionych na implantach i protetyce. System ten daje gwarancję na to, że jego produkty są optymalnie dopasowane do zmieniających się potrzeb stomatologów. Został on stworzony specjalnie dla zespołu zajmującego się eksperymentalnymi pracami badawczo-rozwojowymi z dziedziny stomatologii. Członkowie zespołu naukowego są zaangażowani w rozwój systemu dzięki nieustannym badaniom, czego rezultatem są powstałe metody zabiegów implantologicznych i protetycznych oraz ich produkty. Ta Izraelska firma zdobyła zaufanie implantologów i jej produkty są szeroko wykorzystywane w wielu krajach między innymi dzięki rozszerzonej palecie implantów oraz komponentów implantologicznych dostosowywanych do potrzeb pacjenta.


Systemy implantologiczne
System implantologiczny OSSTEM pochodzi z Korei. Przyczynił się on do innowacyjnych zmian w dziedzinie stomatologii w tym kraju, podążając za szybko postępującym rozwojem nauki i technologii na całym świecie. Firma nieustannie unowocześnia własne produkty, jak również sprzęt, którym pracuje. Impalnty OSSTEM można zaliczyć do implantów wysokiej jakości dzięki dużej ilości przeprowadzonych zabiegów oraz stałej kontroli zastosowanych komponentów. System ten został uznany jako szósty na świecie pod względem wielkości firmy implantologicznej. Obecnie implanty OSSTEM są wykorzystywane w około 30 krajach na całym świecie, również w Polsce.

Ceny implantów


Implanty stomatologiczneKoszt leczenia waha się w zależności od skali braków uzębienia oraz zastosowanej technologii. Cena pojedynczego implantu wraz z koroną porcelanową to koszt około 4 tys. złotych. Większe braki w uzębieniu oznaczają dużo większy wydatek, który można nieco ograniczać, decydując się na mosty protetyczne i specjalne protezy montowane na implantach.
Całkowity koszt leczenia implantologicznego powinien być ustalony wspólnie ze stomatologiem w ramach wstępnych konsultacji. O ile przy pojedynczych implantach cena zwykle jest łatwa do oszacowania i wynosi, o tyle przy większych brakach w uzębieniu lub przy całkowitym bezzębiu mamy do czynienia z dużo większymi rozbieżnościami. W zależności od stanu zdrowia pacjenta i wyboru systemu, na którym oprzemy protezę, cena sumaryczna leczenia może znacząco się wahać. Przy uzupełnianiu dużych braków i zastosowaniu najdroższych systemów możemy zostawić u dentysty kwoty dochodzące do sześciocyfrowych. Przy rekonstrukcji niewielu zębów lub poprzez wybór nieco bardziej ekonomicznych rozwiązań (mosty protetyczne, pełne protezy zatrzaskowe) z pewnością zaoszczędzimy.

Całkowita cena odbudowy na implancie jednego zęba (implant + odsłonięcie implantu + korona porcelanowa) w Warszawie to wydatek rzędu: 4100zł – 5200zł. Cena ta obejmuje zazwyczaj wszystkie niezbędne elementy i wizyty stomatologiczne.

Przykładowe ceny implantów w wybranych miastach Polski:


Ostrów Wielkopolski:

Implanty jednofazowe (jednoczęściowe) - 1700 zł
Implanty dwufazowe (dwuczęściowe) - 1800 zł  
Korona na Implancie - od 300-400 zł
Punkt - ząb w moście porcelanowym -  600 zł
Proteza z zatrzaskami na implantach -  2500 zł


Łódź:

Założenie 1-2 implantów – 2500 zł
Założenie 2-4 implantów -  2200 zł
Założenia powyżej 4 implantów -  od1800 zł
Korona protetyczna na implancie – 1250 – 1350 zł
Punkt protetyczny w pracy implantologicznej (przęsło) -  850 – 1050 zł

Gdańsk:

założenie implantu - 3000 zł
korona porcelanowa + łącznik tytanowy - 2200 zł
korona porcelanowa na tlenku cyrkonu wraz z łącznikiem tytanowym - 2700- 3000 zł
korona porcelanowa (pełnoceramiczna) + łącznik cyrkonowy - 3500 zł

Poznań:

Wszczepienie implantu w systemie Nobel Biocare  - 3500 zł
Korona na implancie w systemie Nobel Biocare -  2000 zł
Korona na implancie z łącznikiem cerkonowym - 3000 zł
Korona pełnoceramiczna na implancie - 3000 zł
Korona na implancie z łącznikiem cerkonowym - 3500 zł

Po wiecej informacji na temat implantow dentystycznych w naszym kraju w jezyku angielskim - Dental implants in Poland - zapraszamy do zaprzyjaznionych portali angielsko-jezycznych

Najczęściej zadawane pytania dotyczące implantów dentystycznych

Czy implanty są bezpieczne? Jak długo się utrzymują?
Implantologia jest dziedziną niezwykle wysoko rozwiniętą, potwierdzoną testami i badaniami. Około 90% nowoczesnych implantów utrzymuje się przez okres dłuższy niż 15 lat.

Wciąż posiadam własne naturalne zęby, czy mimo to mogę wstawić implant?
Tak. Możesz mieć tyle implantów ile chcesz (oraz ile jest możliwe z medycznego punktu) – jeden a nawet pełny komplet zębów.

Czy implantami zawsze można zastąpić brakujące zęby?
To zależy od ilości i jakości kości w żuchwie bądź szczęce. Twój dentysta zaaranżuje niezbędne testy, aby stwierdzić w jakim stanie jest twoja kość. Jeżeli nie posiadasz wystarczającej jej ilości lub nie  nie jest dobrej jakości, może być niemożliwym wprowadzenie implantu bez wcześniejszej regeneracji kości.

Czy zabieg jest bolesny?
Wszczepienie implantu dentystycznego wymaga małego zabiegu chirurgicznego. Może się to odbyć  pod miejscowym znieczuleniem przy użyciu środków uspokajających lub w sedacji. Nie będziesz odczuwać bólu podczas zabiegu, jednak lekki dyskomfort może pojawić się w pierwszym tygodniu po wszczepie. Jest to zazwyczaj efekt gojenia i założonych szwów, bądź też powodem jest po prostu proces leczenia

Czy będę mieć nowy ząb od zaraz?
Nie. Implant musi się scalić z komórkami i kością po wszczepieniu. To zajmuje przynajmniej 3 -6 miesięcy. Jeżeli zabieg będzie polegał na wprowadzeniu jednego, dwóch czy trzech nowych zębów dentysta zakłada tymczasową rekonstrukcję. Jeśli nosisz pełną protezę możesz ją nosić podczas procesu gojenia. Lekarz założy ją bezpośrednio po zabiegu implantologicznym.

Jak długo trwa leczenie?Całe leczenie implantoprotetyczne trwa około 12 miesięcy  począwszy od wstępnej oceny do momentu kiedy sztuczny ząb lub proteza zostanie ostateczne osadzona na implancie. Niemniej jednak jeżeli w zabieg zaangażowana jest tylko żuchwa to zajmie to około 6 miesięcy. Dużo zależy od stopnia skomplikowania poszczególnych zabiegów. Doświadczony dentysta implantolog będzie w stanie ocenić czas zakończenia całego procesu.

Czy trudno jest czyścić zęby na implantach?
Czyszczenie nowych zębów na implantach nie jest bardziej trudne niż zębów naturalnych, jednakże mogą znaleźć się obszary gdzie trudno będzie do nich dotrzeć, ale twój dentysta wytłumaczy jak sobie z tym radzić. Możesz też zobaczyć film video jak czyścić implanty

Jeśli miałem chorobę dziąseł przy naturalnych zębach, czy sytuacja się powtórzy przy implantach?
Tak, jeśli nie będziesz o nie dbał wystarczająco dobrze. Jeśli będą utrzymywane w czystości, i nie palisz to nie powinno być żadnych problemów.

Czy mogę wyjąć zęba przymocowanego do implantu?
Większość sztucznych zębów przymocowanych do implantu może być usunięta przez dentystę. Jeśli natomiast posiadasz kompletną protezę umieszczoną na implantach za pomocą szyn bądź zamków kulkowych, będziesz w stanie sam ją wyjąć i wyczyścić

Czy implanty widać?
Twój dentysta zadba, aby implant były niezauważalne podczas naturalnego poruszania ustami i dziąsłami.

Czy implant zastępuje każdy brakujący ząb?
Nie, chyba że brakuje ci tylko jednego zęba. Normalnie 5 lub 6 implantów zastępuje wszystkie zęby w żuchwie, gdyż każdy implant to wsparcie dla dwóch zębów. Dla kilku brakujących zębów wystarczą już 2 lub 3 implanty

Co jeśli zostanę uderzony w twarz?
Implanty i zęby na nich umieszczone mogą ulec zniszczeniu w wypadku w ten sam sposób co zęby naturalne. Nie mniej jednak jeżeli sztuczny ząb ulegnie zniszczeniu i jego szczątki zostaną w kości wtedy może to być trudniejsze do usunięcia niż przy zębie naturalnym. Po zagojeniu nowy sztuczny ząb może zostać umieszczony zaraz obok pozostałości zęba zniszczonego.

Co się stanie jeżeli implant nie scali się (zintegruje) z kością?
Zdarza się to bardzo rzadko. Jeżeli implant nie przyjmie się podczas gojenia, lub bezpośrednio po jego zakończeniu, wtedy łatwo można go usunąć i poczekać aż rana się zagoi. Po zagojeniu kolejny implant może zostać wszczepiony w to samo miejsce. Dentysta może również zrobić most stomatologiczny używając  części protetycznej już wcześniej użytej.

Czy zabieg jest drogi?
Niestety tak. Jednakże jeżeli spojrzy się na to z innej strony to koszt zabiegu jest tylko nieznacznie droższy niż inne konwencjonalne metody zabiegów przy użyciu koron lub mostków. Są również tego zalety. Implant wszczepiony w miejsce pojedynczego brakującego zęba nie wymaga opiłowywanie zdrowych sąsiadujących zębów, tak jak to się robi w celu założenia korony czy mostka. Normalna proteza zazwyczaj powoduje, że nie możesz jeść lub też mówić łatwo, gdyż się ona porusza. A ząb umieszczony na implancie nie powoduje takich problemów.

Gdzie można wykonać zabieg?
Porozmawiaj ze swoim dentystą, który pokieruje cię do specjalisty w tej dziedzinie  celu przeprowadzenia wstępnej analizy oraz zabiegu. Twój dentysta może sam zajmować się zabiegami implantologicznymi.